I never fit the mold so I created my own 

I have never felt that I truly fit in anywhere in life. Kinder garden, preschool, high school or any sport, activity or craft I tried. I was always fine, I was happy still but I always felt different and that made me very shy. I had one or a few close friends (you know who you are!) I was never really apart of a group of friends.

Then a year ago or so I came to the realization: I don’t have to fit in. I can be my own special self and be proud of it. There is no right and wrong, it’s you. You don’t have to fit in, create your own mold to fit into. And that mold can look however you want. I want everyone to realize that because you will feel free. I am not asking you to say “I love you” to yourself in the mirror everyday, I’m asking you to be real. Be honest with yourself about who you are, flaws and all, and be brave enough to share all of you with others, with the risk of being judged and disliked. You will attract the right people to you and you will get attracted to the right people when you allow people to see the real you. Don’t change, just keep growing. 

Jag har aldrig riktigt känt mig som jag passar in, på dagis, i skolan, högstadiet och alla aktiviteter och sporter jag har deltagit i. Jag mådde alltid bra, jag var glad, men jag kände mig alltid annorlunda och det gjorde mig väldigt blyg. Jag hade en eller några nära vänner (ni vet vem ni är!) jag var aldrig en del i en grupp. 

Sen för ungefär ett år sen klickade något och allt blev väldigt klart. Jag behöver inte passa in. Jag kan vara mitt eget ovanliga jag och vara stolt över det. Det finns inget rätt eller fel, det finns bara du. Du behöver inte anpassa dig efter andra. Tillverka din egna form att passa in i. Och den formen kan se ut precis hur du vill. Jag vill att alla ska förstå samma princip för du kommer känns dig friare. Jag menar inte att du ska säga “jag älskar dig” till dig själv i spegeln varje dag, jag vill att du ska vara äkta. Var ärlig mot dig själv om vem du är, positiva och negativa sidor och var modig nog att dela med dig av hela dig själv till andra även om det finns en risk att inte bli accepterad. De rätta människorna kommer hitta dig och du kommer hitta rätt människor när du visar ditt riktiga jag. Ändra dig inte, fortsätt bara växa. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s