Elit ballerina shoot 

When you stop focusing on money and success and do things solely for the love you have for creating and art, money and success will come. I had such a fun day with Stoli Elit as their Elit Ballerina yesterday. We shot all over Manhattan and in LIC. Can’t wait to see the finished photos! Go follow them on Instagram @elitbystoli! 
När du slutar fokusera på pengar och framgång och gör saker bara för att du älskar konst och att skapa, då kommer pengar och framgång till dig. Jag hade så roligt med Stoli Elit som deras Elit Ballerina igår. We plåtade överallt i Manhattan och i Long Island city. Ska bli så kul att se de färdiga bilderna! Följ dem på instagram @elitbystoli! 

Life can get wild when you’re caught in the whirlwind

It’s hard sometimes. Waking up everyday having to answer emails you have no desire to answer, studying scripts that makes you anxious because you never feel ready, going to the gym when you are way to tired to and missing out on events in friends and families lives because you are working and you live on the other side of the world now. It’s exhausting. And frustrating. But it’s a love, hate situation. I wouldn’t do it if I didn’t love it. Certain sacrifices you have to make. And if there is one thing I know, it’s that I rather wake up every single day with a purpose and a never ending to do list to reach my goals then to settle for a job I don’t like and stop striving for anything. We create our own lives, live it the way you want to.

Det är svårt ibland. Att vakna varje dag och behöva svara på emails som du inte vill svara på, plugga manus som gör dig orolig och nervös för du aldrig känner dig redo och träna när du är alldeles för trött för att träna. Du missat högtider och event med familj och vänner för antingen jobbar du eller så är det för att du bor på andra sidan jordklotet nu. Det är tröttande. Och frustrerande. Men det är en hate, Love situation. Jag skulle inte göra det om jag inte älskade det. Vissa uppoffringar måste göras. Och om sett en sak jag vet säkert så är det att jag hellre vaknar varje dag med en lång lista av saker jag måste göra för min karriär än att ta ett jobb bara för att och sluta jaga mina drömmar. Vi skapar våra egna liv, lev ditt liv som du vill.

IMG_0377

Photographer: Jeremy Pope

Elit ballerinas go to Atlantic City!

Had a great time with Elit by Stoli in Atlantic City on Saturday! We got there pretty early cause we had a make up artist and a hair stylist as usual. I could never do the make up as good as my girl Natalie haha! We dancer at Haven inside the golden nugget! We had one performance and then when anyone ordered a bottle of Elit we would come out and dance in our light up tutus. Thanks for having us Haven! 
Hade jätteroligt med Elit by Stoli i Atlantic City i helgen! Vi kom dit tidigt för dom vanlig hade vi en make up artist och hår stylist. Skulle aldrig klara att göra sminket så fint som min tjejkompis Natalie haha. Vi uppträdde på klubben Haven inne på Golden Nugget. Vi hade en show sen uppträdde vi i våra lysande tutus varje gång något VIP bord beställde en flaska Elit. Tack Haven!

In the zone

There is nothing better than when you get so caught up in your art that nothing else around you exists. That’s me starting at 9am this morning. My girl Natalie did my makeup and I shot with an amazing videographer indoors and outdoors in Manhattan. Can’t wait to show you guys the final product. 

The weather is absolutely beautiful today so I’ll be eating lunch on the grass in Central Park while catching up on emails and rehearsing before acting class today. What a life. 

Det finns ingenting bättre än när man blir så uppslukad av ens konst att man inte tänker på någonting annat. Det har varit min situation sen nio på morgonen nu. Min tjejkompis Natalie var min MUA och jag plåtade video med en fantastisk Videographer i studio och utomhus i Manhattan. Ska bli så kul att visa er resultatet. 

Det är sjukt fint väder idag så jag ska äta lunch på gräsmattan i central park och svara på emails/plugga text innan min teaterklass ikväll. Perfekt dag. 


You can have it all

Yesterday after work I ran to a fitting for Stoli. So many fun things in store for this brand! After that I had a quick belated birthday dinner with Tati before I was hired to take pictures at a corporate event at the Waldorf-Astoria. Yes, sometimes I work behind the camera! 

Today I had an on camera class with Jason, now I’m at the hair dresser (about damn time haha) and afterward I have another on camera class with Jason. What a treat! And tonight, dinner out with with my babe.

Here’s a picture of me, Ryan from million dollar listing and a bottle of Stoli Elit in honor of the upcoming projects and the amazing video they featured me in. Thank you Elit by Stoli!

Igår efter jobbet sprang jag till en fitting med Stoli Elit. Så många roliga saker på gång med dem! Efteråt åt jag sen födelsedagsmiddag med Tati innan jag var anställd som fotograf på ett event på Waldorf-Astoria. Ja, ibland är jag bakom kameran med! 

Idag hade jag en on camera lektion med Jason, nu är jag hos frisören (verkligen på tiden nu haha) och efteråt har jag en till teater lektion med Jason. Så kul! Och ikväll middag ute med babe.

Här är en bild på mig, Ryan från million dollar listing och en flaska Elit by Stoli för att fira kommande projekt och den fantastiska videon jag fick dansa/agera i! Tack Elit by Stoli! 

I made a decision last night that I would die for it, just to show the city what it takes to be alive for it.

When my job includes listening to Just Blaze djing I’m happy. Besides that I have a crazy week ahead of me with 18 hour work days and super clean eating since I have two photo shoots next week. Can’t wait until I get to sleep more than three hours! 

När mitt jobb inkluderar att se Just blaze dja är jag glad. Utöver det har jag en sjuk vecka framför mig med 18 timmars jobb dagar samtidigt som jag försöker äta så nyttigt som möjligt för jag har två plåtningar nästa vecka. Längtar tills jag kan sova mer än tre timmar per natt! 

Allow yourself to feel it all

A roller coaster of emotions is what built this week. I’ve been so sad and upset as this world lost an amazing person way too young. It’s hard to be like “hey guys, look at my amazing life” while you’re in pain. I almost felt like I didn’t deserve to be happy and that I should only experience sadness because of our loss. I also felt like I shouldn’t be “too sad” cause there are other people that were closer to him. Sometimes you have to tell your mind to shut the fuck up and allow yourself to feel. There are your feelings and there is no right and wrong.

I am happy because I booked my second shoot for a fitness brand. I am also happy because a model agency offered me a contract with a great job lined up with them. 

I am very sad because James is no longer here. He was one of the most positive and open people I’ve ever come across and he left a mark on everyone’s heart. He had love for everyone. His wisdom and his way of living life is what will never take him away from us. We will all learn from you, Dece. Skate in peace. 

Denna veckan har varit en karusell av känslor. Jag har varit så ledsen och upprörd för en speciell person gick bort alldeles för ung. Det har varit svårt att låtsas som ingenting och prata om alla roliga saker som händer i mitt samtidigt som jag är ledsen. Jag har nästan haft dåligt samvete och känt att jag inte förtjänar att vara glad för jag borde vara ledsen. Jag har också känt att jag inte borde vara “för ledsen” för det finns andra som var närmre honom än vad jag var. Ibland måste du bara säga till ditt huvud “shut the fuck up” och tillåta dig själv att känna. Det är dina känslor och det finns inget rätt och fel.

Jag är glad för jag bokade min andra fitness plåtning för ett klädmärke. Jag är också glad för jag blev erbjuden ett kontrakt med en agentur som redan har jobb bokat för mig. 

Jag är ledsen för att James inte är här längre. Han var en av de mest positiva och öppna människor jag någonsin träffat och jan påverkade all runtomkring honom positivt. Han hade kärlek för alla. Hans visdom och han sätt att leva livet är vad som kommer att göra att han alltid finns här med oss. Vi kommer alla att lära oss från dig, Dece. Skate in peace 


Photographer: Vasilis Argyropoulos