On set is where I need to be

I seriously had the best time on set for the hilarious comedy “Gender Bender”. I can’t wait to see the finished product! It’s such a blessing working around talented, driven people that go completely out of their comfort zone for the art of acting. I sure did, haha. Can’t wait to be on set again! 

Jag hade så sjukt roligt när vi spelade in den galna komedin “Gender Bender”. Det är en otrolig känsla att jobba runt andra talangfulla, drivna människor som går helt utanför sin bekvämlighetszon för konstens skull. Jag gjorde definitivt det för några dagar sen haha. Längtar till att spela in igen!

You are enough

Yesterday I came in to acting class with a mindset of not getting emotional, I was doing comedy after all, not a sad or angry scene. I already tried to protect myself from future possible pain. Wrong. 

My amazing teacher pointed out a habit I have and asked where that habit stemmed from. Then he looked me straight in the eye and said “You are enough”. And I lost it. 

I had no idea that somebody else’s reminder that I am enough as an actor, as a human being, would make my walls come down. Deep inside I know this, I know that I deserve to have everything I have and that I am perfectly imperfect the way I am. 

Nelson Mandela said: Courage is not the absence of fear — it’s inspiring others to move beyond it.

I think he was right. Sometimes we get so scared of how great we are and the fact that we have the potential to do whatever the hell we want that we quit before we even try. Or we are so scared of failing that we don’t even try. Do yourself a favor, step out of your comfort zone and try. You will either succeed or learn. You are enough. 

Igår kom jag in till min teaterklass tänkandes att jag inte skulle bli känslosam, min scen jag jobbar på är komedi, inte en sorglig eller arg scen. Jag försökte redan skydda mig själv från potentiell smärta. Inte bra. 

Min fantastiska teaterlärare pekade ut en ovana jag har och frågade anledningen till den vanan. Sen sa han “you are enough” och jag bröt ihop. 

Jag hade ingen aning om att en annan persons påminnelse om att jag är nog som skådespelare, som människa, skulle påverka mig så mycket. Innerst inne vet jag att jag förtjänar allt jag har och att jag är perfekt imperfekt som jag är. 

Nelson Mandela sa: Courage is not the absence of fear- it’s inspiring others to move beyond it. 

Jag tror han hade rätt. Ibland är vi så rädda över hur fantastiska vi är och faktumet att vi har potential att göra precis vad vi vill att vi inte ens försöker. Eller så är vi så rädda att misslyckas att vi inte ens försöker. Gör dig själv en tjänst och försök. Du kommer antingen lyckas eller lära dig något. Du är nog.

When you think you’re pursuing something, pursue it harder. 

I’m exhausted, but I’m in love with the reason I’m exhausted. It’s all art. Yesterday was last day of modeling for the Italian shoe brand and I went straight to the reading with my cast, producer, director and screenwriter. It’s wonderful to be around other creative people on a daily basis, I want more of that. 

Today I had a mind blowing, amazing on camera class with one of my favorite teachers ever. I overcame so many things in one class and learned things about myself in the preparation for it. It was so great. 

The rest of the day I’m “off”! Which means running errands, pack for Vegas on Sunday (!), run seven miles, clean etc. I need a day of this to catch up with normal life chores. And I got my acting in for the day. Do something everyday that brings you closer to your goals. 

Jag är helt slut, men jag älskar anledningen till att jag är slut. Det är bara konst. Igår var sista dagen jag modellade för det italienska skomärket och efter det stack jag direkt till vår table read med de andra skådespelarna, producenten, regissören och manus författaren (heter det så på svenska haha?). Det är så härligt att vara runt andra artister dagligen, jag vill ha mer av det. 

Idag hade jag en otrolig, fantastisk on-camera klass med en av mina favoritlärare någonsin. Jag lärde mig så mycket på en klass och dagarna som ledde upp till klassen när jag förberedde mig. Det var en fantastiskt känsla.

Resten av dagen är jag “ledig”! Vilket betyder att jag springer ärenden, packar till Vegas på söndag (!), springer en mil på gymmet, städar etc. Jag behöver en dag att komma ifatt med vanliga saker haha. När jag är fokuserad på teater är jag BARA fokuserad på teater. Och jag fick min teater dos idag. Gör något varje dag som tar dig närmre dina mål. 

Har varit dålig på bilder igen så här kommer ett par från modell jobbet och vår table read. Lovar att ta massa bilder o Vegas! 

   
   

It will break before you do.

It’s currently 1am here, you guys will see this tomorrow afternoon since I schedule my posts pretty often. I have been up since 6.30am and I got home at 11.30pm. It was pretty much the same thing yesterday and six out of seven days last week. But I wouldn’t have it any other way.

I just finished prepping all my stuff for tomorrow. I have to be up at 6.30am again and I will be back around 11pm if I’m lucky. Same thing Wednesday. The next two days I am booked to model for an amazing Italian designer and a couple of hours after that job I have an editorial photo shoot for an Australian magazine! The hours in between I have to read through my script before our table read for the film shoot on Wednesday but also prepare the sides for my on-camera class on Thursday.

Minimum amount of rest but I’m okay with that. Because I love what I do and I am so incredibly fortunate to be doing this. In the greatest city in the world.

Chris Pratt inspired me to write this post, he put something on his instagram that moved me and many other artists I’m sure. You can read his post here: https://www.instagram.com/p/BBCS7PoDHMX/

“Apply constant pressure for as long as it takes, it will break before you do.”

Klockan är ett på natten här, detta inlägg kommer ni dock se tisdag kväll för jag tidsinställer blogginlägg rätt ofta. Jag har varit uppe sen halv sjuk och jag kom hem halv tolv på natten. Det var i princip samma visa igår och sex av sju dagar förra veckan. Men det är precis så det ska vara.

Jag blev precis klar med att förbereda allt inför imorgon. Jag måste vara uppe halv sju igen och jag kommer vara hemma klockan elva på kvällen om jag har tur. Samma ska på onsdag. De närmsta två dagarna har jag bokat jobb som modell för en fantastisk italiensk designer och ett par timmar efter det jobbet imorgon har jag en editorial plåtning för en Australiensisk tidning! Timmarna jag har däremellan måste jag läsa igenom manuset för filmen jag är med i och förbereda manuset för min on-camera klass som jag har på torsdag.

Det blir inte mycket sömn för min del men det är okej. För jag älskar det jag gör och jag är så otroligt tacksam att jag får göra detta. I den bästa staden i världen.

Chris Pratt inspirerade mig att skriva detta inlägg, han la ut något på instagram som rörde mig och säkert många andra artister. Du kan läsa hans inlägg här: https://www.instagram.com/p/BBCS7PoDHMX/

“Apply constant pressure for as long as it takes, it will break before you do.”

IMG_8833

Skirt and top from Miraka Designs

Happiness and anticipation 

On Monday I met with the cast, the producer and the director of the film I’mshooting in February. We had dinner at Tao uptown to get to know each other. I am so excited about working on this project with all these talented people! We got the full script and the table reading is next week. I seriously can’t wait! 

Tuesday was also a great day. I got a last minute model casting and rushed to fifth avenue in midtown. It went so well, especially considering the fact that I wasn’t prepared or wore the right clothes haha. Afterward I had a meeting with an agent that also went extremely well.

The feeling of accomplishment and getting recognized for your art and passion has to be one of the pillars happiness lies upon. 

Today I’m looking forward to my acting class at Anthony Meindl Acting Workshop! So, so, so blessed. 

Below is one picture from last weekend, dancing with Shannon at Resorts and a pic from our cast get together at Tao. Photo credit to my cast mate Thomas.

I måndag så träffade jag alla skådespelare, producenten och regissören till filmen som vi spelar in i Februari. Vi åt middag på Tao Uptown för att lära känna varandra. Jag är så glad över att få jobba med alla dessa talangfulla människor! Vi fick hela manuset och vår “table read” (vad fasen heter det på svenska?) är nästa vecka. Längtar så!! 

Igår var också en jättebra dag. Jag fick en sista minuten modell casting och sprang till femte avenyn i midtown. Castingen gick faktiskt väldigt bra, speciellt med tanke på att jag inte var förberedd eller hade på mig rätt kläder haha. På kvällen hade jag ett möte med en agent som också gick svinbra. 

Att känna att man har gjort bra ifrån sig och bli uppmärksammad för sin konst och passion måste vara en av pelarna till lycka.

Idag ser jag fram emot min teater klass hos Anthony Meindl Acting Workshop. Alltså jag är så lyckligt lottad! 

Nedan är en bild från i helgen, när jag dansade med Shannon på casinot i Queens. Och en bild från Tao när jag träffade film teamet! Foto taget av min motspelare Thomas.   

 
  

Work hard, trust, let go

This year I decided to completely surrender to art. And amazing things started to happen in my life. I got on this journey late last year and everywhere in my life things were falling apart. What I didn’t know was that that these pieces were falling apart so they could fall together to something better. And 2016 is better. I started getting auditions and I kept getting auditions but no callbacks. I started getting callbacks but no job bookings. This is when I knew I was close and I surrendered more to My art.

And now I have booked my first supporting role in a short film. I feel blessed but also aware that I created this. Whatever you want is available to you, whatever you desire you already have inside you. Don’t forget that. 

Detta året bestämde jag mig för att ge upp kampen jag ibland har med konst för att helt släppa taget och låta konsten styra mig. Och fantastiska saker började hända runtom mig. Jag startade en resa inombords sent förra året som jag valde att lyssna på och fortsätta med. Den här resan skapade mycket sorg och tårar men lämnade mig starkare. 2016 är redan bättre än 2015. Jg började boka additions och fortsatte boka additions men inga callbacks. Sen började jag få callbacks men inga bokningar. Då visste jag att jag var nära och gav upp kontrollen om min konst helt. 

Och nu har jag bokat min första stödjande roll i en film. Jag är så tacksam men jag är också medveten om att jag attraherade detta till mitt liv. Vad du än vill ha så finns det att få, allt du behöver finns inom dig. Glöm aldrig det. 

  

You gotta keep going 

My Monday started out well with a date with the treadmill in the morning. After the gym and getting myself together I had a callback to go to! My callback went really well and after it I met up with Thalia for a 20 minute catch up at Teavana before rushing out to make it to my acting class. After my class I met up with Emily and a bunch of my girls celebrating Emily’s boyfriends birthday at a Russian spot close to Union Square, it was packed but we had a good time. After getting home around 12.30 it was time to catch up on emails. This is why I rarely sleep enough. A typical day in Tina’s life. 

Min måndag började bra med en date med löpbandet. Efter gymmet och efter jag gjort mig i ordning hade jag en callback! Min callback gick mycket bra och efter det mötte jag upp med Thalia på Teavana för en 20 min catch up. Efter Teavana var jag tvungen att springa till min teaterklass. Efter teatern mötte jag upp med Emily och våra vänner för att fira hennes pojkväns födelsedag på ett ställe nära union square. Det var packat med folk men trevligt! Jag kom hem runt halv ett på natten och tog igen lite email jobb. Detta är anledningen till att jag aldrig sover tillräckligt mycket. En typisk dag i Tinas liv. 

Below are two pics from last night! Photocred to Mashas fiancée and unknown for group pic.