Free yourself from the fear of failing 

I read somewhere “When you have an idea you must act on it.” and it has stayed on my mind since then. I don’t think human beings fail to follow their inspiration because of laziness, I think it’s fear. As negative and boring being lazy sounds we still admit to it all the time. We don’t admit to our fear of failing very often. And I think it should be talked about. 

The fear of failing is stronger than most fears, at least for me. It’s constantly nagging inside your head because daily you face challenges and you have to make decisions. Fear can be an in-avoidable feeling you have to carry with you every day. And it’s your job to find out if the fear is the kind that needs to be approached and nurtured or the kind that you need to stay away from. I am talking about fear of writing a book because you’re scared of it not getting published versus fear of something that is truly harmful to you.  

To fail is not to fail. To fail is to learn. We need to wrap our heads around that. It’s because of trial and error and endless hours of practicing or studying the top is at the top. Time, hard work, willingness to fail, loose and make sacrifices plus a little luck is what I think is the recipe to what we consider success. We all want that but not all of us are willing to do what it takes. I hate to break it to you but, there are no shortcuts.  

I am doing something that scares me immensely right now. Something I have never done before. And within the short period of time this project has been going on I have been wanting to quit 18465 times. And I still want to sometimes. To quit would be so much easier than to face this fear everyday. The fear of failing. But there is a fire within me that won’t let me stop, it’s burning stronger than the fear. Is that fire a sign that you are going the right way? 

I am not writing this because I have all the answers, I’m writing cause I have more questions. The more I learn the more I realize that I don’t know anything. That there are no answers, you make up your own. And it is simultaneously terrifying and deliberating. 

When fear knocks on your door, open it. Ask why it’s there instead of turning your back on it. Figure out how and why and if. Embrace the uncomfortable until it’s not uncomfortable anymore. One fear at a time. 

Jag läste någonstans “När du har en idé så måste du agera”. Och den meningen har fastnat i mitt huvud sen dess. Jag tror inte människor misslyckas med att följa sin inspiration för att de är lata, jag tror det är rädsla. Så negativt och tråkigt som att vara lat låter så är det ändå något vi erkänner hela tiden. Vi erkänner inte vår rädsla för att misslyckas speciellt ofta. Och det tror jag vi borde prata om.

Rädslan att misslyckas är starkare än andra rädslor, åtminstone för mig. Det är en konstant känsla för dagligen måste vi ta beslut och agera. Rädsla kan vara en oundviklig känsla som du bär med dig varje dag. Och det är ditt jobb att lista ut om rädslan är av den sort att du borde närma dig och omfamna den eller rädsla för att du borde hålla dig undan. Jag menar rädsla för att misslyckas jämfört med rädsla för att någonting är direkt farligt för dig. 

Att misslyckas är inte att misslyckas, att misslyckas är att lära sig. Vi måste lära oss det. Det är på grund av konstanta försök och misslyckanden och timmar av träning som gör att vissa är på toppen. Tid, hård arbete, mod att misslyckas eller förlora kombinerat med uppoffringar och lite tur är vad jag tror är receptet till framgång. Alla vill nå framgång men alla vill inte göra var som krävs. Jag hatar att säga det men, det finns inga genvägar. 

Jag håller på med ett projekt som verkligen skrämmer mig nu. Någonting som jag aldrig har gjort innan. Och under den korta tiden jag har varit aktiv med projektet har jag velat sluta 18465 gånger. Och ibland vill jag fortfarande sluta. Att ge upp är så mycket lättare än att hantera rädslan varje dag. Rädslan att misslyckas. Men det finns en eld i mig som inte låter mig sluta, den brinner starkare än rädslan. Är den elden en ledtråd att du är på rätt spår?

Jag skriver inte detta för att jag har alla svar, jag skriver för att jag fortfarande har frågor. Ju mer jag lär mig desto mer inser jag att jag inte vet något alls. Att det inte finns några svar, du skapar dina egna. Och det är skrämmande och friande samtidigt. 

När rädsla knackar på din dörr, öppna den. Fråga varför den är där istället för att vända ryggen till. Lista ut hur, varför och om. Omfamna det som skrämmer dig tills det inte skrämmer dig längre. En rädsla i taget. 


Photographer: Meng Johnson

Elit ballerina again!

Working for Stoli Elit as their Elit Ballerina all day today! I think I’m shooting content for their Instagram (follow them!) and then I’m dancing at some type of event here in NYC! I have the best job 🙂

Jobbat för Stoli Elit som deras Elit ballerina hela dagen idag! Jag tror vi ska plåta för deras instagram först och sen dansar jag på något event här i NYC. Jag har världens bästa jobb 🙂

In the zone

There is nothing better than when you get so caught up in your art that nothing else around you exists. That’s me starting at 9am this morning. My girl Natalie did my makeup and I shot with an amazing videographer indoors and outdoors in Manhattan. Can’t wait to show you guys the final product. 

The weather is absolutely beautiful today so I’ll be eating lunch on the grass in Central Park while catching up on emails and rehearsing before acting class today. What a life. 

Det finns ingenting bättre än när man blir så uppslukad av ens konst att man inte tänker på någonting annat. Det har varit min situation sen nio på morgonen nu. Min tjejkompis Natalie var min MUA och jag plåtade video med en fantastisk Videographer i studio och utomhus i Manhattan. Ska bli så kul att visa er resultatet. 

Det är sjukt fint väder idag så jag ska äta lunch på gräsmattan i central park och svara på emails/plugga text innan min teaterklass ikväll. Perfekt dag. 


You can have it all

Yesterday after work I ran to a fitting for Stoli. So many fun things in store for this brand! After that I had a quick belated birthday dinner with Tati before I was hired to take pictures at a corporate event at the Waldorf-Astoria. Yes, sometimes I work behind the camera! 

Today I had an on camera class with Jason, now I’m at the hair dresser (about damn time haha) and afterward I have another on camera class with Jason. What a treat! And tonight, dinner out with with my babe.

Here’s a picture of me, Ryan from million dollar listing and a bottle of Stoli Elit in honor of the upcoming projects and the amazing video they featured me in. Thank you Elit by Stoli!

Igår efter jobbet sprang jag till en fitting med Stoli Elit. Så många roliga saker på gång med dem! Efteråt åt jag sen födelsedagsmiddag med Tati innan jag var anställd som fotograf på ett event på Waldorf-Astoria. Ja, ibland är jag bakom kameran med! 

Idag hade jag en on camera lektion med Jason, nu är jag hos frisören (verkligen på tiden nu haha) och efteråt har jag en till teater lektion med Jason. Så kul! Och ikväll middag ute med babe.

Här är en bild på mig, Ryan från million dollar listing och en flaska Elit by Stoli för att fira kommande projekt och den fantastiska videon jag fick dansa/agera i! Tack Elit by Stoli! 

Be your own perfect 

Modeling is such an interesting and odd job and career choice. But I do love it. You just can’t let it get to you, and I’m an expert at not letting certain things get to me anymore. There are so many types of modeling and what the clients want is so specific that you’re almost never right for the job. It’s a numbers game. But when you fit, you fit! 

I literally had clients asking me if I could “be a 34b” like its an instant choice, as easy as getting a hair trim. Just today I had a client yelling out “damn it” when she realized my hips were “too big” when all my other measurements were “perfect” for the job. You have to laugh it off! You will not be perfect for everyone, you will not be perfect for most people honestly. So be perfect for yourself. 

Att vara modell är ett så intressant jobb och karriärsval. Men jag älskar det. Du kan bara inte ta det personligt, och jag är en expert på att inte ta saker personligt längre. Det finns så många olika modell jobb och så specifika mått osv. att du är nästan aldrig rätt för jobbet. Det handlar om antal castings du går på. Men när du är rätt, så är du rätt!

Jag har haft klienter som helt allvarligt har frågat mig “kan du vara en 34b istället” som att det är ett direkt val, lika enkelt som att klippa topparna. Senast idag skrek en kvinna ut “damn it” när mina höft mått var “för stora” men alla andra mått var “perfekta” för jobbet. Du måste lära dig att skratta åt såna saker! Du kommer inte vara perfekt för alla, du kommer inte ens vara perfekt för de flesta. Så var perfekt för dig själv.

You can’t take Sweden out of a swede 

My weekend included four costume changes on Saturday and on Sunday I felt a little extra Swedish going to Ikea with Jordan in my Stutterheim raincoat (tack Filip!). Jordan knew we went to Ikea mostly so I could have dessert and I was very excited when I got my “prinsesstårta” and “fläderblomsaft”. Oh and I look like I’m 13 without makeup.

Forgot to mention that Jordan made me an amazing brunch with homemade biscuits, mixed green salad, truffle scrambled eggs and mimosas. Spoiled girlfriend 🙂
Min helg inkluderade fyra kostym byten på lördagen och på söndagen kände jag mig lite extra svensk när jag klädd i min Stutterheim regnkappa åkte till Ikea med Jordan. (Tack igen Filip!). Jordan visste att jag ville till Ikea främst för dessert och jag var så glad när jag fick min prinsesstårta och fläderblomsaft haha. Och jag ser uppenbarligen ut som en 13 åring utan smink. 

Glömde säga att Jordan lagade brunch till mig komplett med tryffel scrambled eggs, hemmagjorda scones, sallad och mimosas. Bortskämt flickvän 🙂

90 Degree by Reflex 

Some behind the scenes from my fitness shoot for 90 Degrees by Reflex! Had so much fun in the studio with the beautiful Whitney and the 90 degree crew. Soon we should be up on the website!

Några behind the scenes bilder från min fitness plåtning för 90 Degree by Reflex! Hade så rolig i studion med vackra Whitney och 90 Degree crewet. Snart borde vi bara uppe på hemsidan!