Free yourself from the fear of failing 

I read somewhere “When you have an idea you must act on it.” and it has stayed on my mind since then. I don’t think human beings fail to follow their inspiration because of laziness, I think it’s fear. As negative and boring being lazy sounds we still admit to it all the time. We don’t admit to our fear of failing very often. And I think it should be talked about. 

The fear of failing is stronger than most fears, at least for me. It’s constantly nagging inside your head because daily you face challenges and you have to make decisions. Fear can be an in-avoidable feeling you have to carry with you every day. And it’s your job to find out if the fear is the kind that needs to be approached and nurtured or the kind that you need to stay away from. I am talking about fear of writing a book because you’re scared of it not getting published versus fear of something that is truly harmful to you.  

To fail is not to fail. To fail is to learn. We need to wrap our heads around that. It’s because of trial and error and endless hours of practicing or studying the top is at the top. Time, hard work, willingness to fail, loose and make sacrifices plus a little luck is what I think is the recipe to what we consider success. We all want that but not all of us are willing to do what it takes. I hate to break it to you but, there are no shortcuts.  

I am doing something that scares me immensely right now. Something I have never done before. And within the short period of time this project has been going on I have been wanting to quit 18465 times. And I still want to sometimes. To quit would be so much easier than to face this fear everyday. The fear of failing. But there is a fire within me that won’t let me stop, it’s burning stronger than the fear. Is that fire a sign that you are going the right way? 

I am not writing this because I have all the answers, I’m writing cause I have more questions. The more I learn the more I realize that I don’t know anything. That there are no answers, you make up your own. And it is simultaneously terrifying and deliberating. 

When fear knocks on your door, open it. Ask why it’s there instead of turning your back on it. Figure out how and why and if. Embrace the uncomfortable until it’s not uncomfortable anymore. One fear at a time. 

Jag läste någonstans “När du har en idé så måste du agera”. Och den meningen har fastnat i mitt huvud sen dess. Jag tror inte människor misslyckas med att följa sin inspiration för att de är lata, jag tror det är rädsla. Så negativt och tråkigt som att vara lat låter så är det ändå något vi erkänner hela tiden. Vi erkänner inte vår rädsla för att misslyckas speciellt ofta. Och det tror jag vi borde prata om.

Rädslan att misslyckas är starkare än andra rädslor, åtminstone för mig. Det är en konstant känsla för dagligen måste vi ta beslut och agera. Rädsla kan vara en oundviklig känsla som du bär med dig varje dag. Och det är ditt jobb att lista ut om rädslan är av den sort att du borde närma dig och omfamna den eller rädsla för att du borde hålla dig undan. Jag menar rädsla för att misslyckas jämfört med rädsla för att någonting är direkt farligt för dig. 

Att misslyckas är inte att misslyckas, att misslyckas är att lära sig. Vi måste lära oss det. Det är på grund av konstanta försök och misslyckanden och timmar av träning som gör att vissa är på toppen. Tid, hård arbete, mod att misslyckas eller förlora kombinerat med uppoffringar och lite tur är vad jag tror är receptet till framgång. Alla vill nå framgång men alla vill inte göra var som krävs. Jag hatar att säga det men, det finns inga genvägar. 

Jag håller på med ett projekt som verkligen skrämmer mig nu. Någonting som jag aldrig har gjort innan. Och under den korta tiden jag har varit aktiv med projektet har jag velat sluta 18465 gånger. Och ibland vill jag fortfarande sluta. Att ge upp är så mycket lättare än att hantera rädslan varje dag. Rädslan att misslyckas. Men det finns en eld i mig som inte låter mig sluta, den brinner starkare än rädslan. Är den elden en ledtråd att du är på rätt spår?

Jag skriver inte detta för att jag har alla svar, jag skriver för att jag fortfarande har frågor. Ju mer jag lär mig desto mer inser jag att jag inte vet något alls. Att det inte finns några svar, du skapar dina egna. Och det är skrämmande och friande samtidigt. 

När rädsla knackar på din dörr, öppna den. Fråga varför den är där istället för att vända ryggen till. Lista ut hur, varför och om. Omfamna det som skrämmer dig tills det inte skrämmer dig längre. En rädsla i taget. 


Photographer: Meng Johnson

90 Degree by Reflex 

Some behind the scenes from my fitness shoot for 90 Degrees by Reflex! Had so much fun in the studio with the beautiful Whitney and the 90 degree crew. Soon we should be up on the website!

Några behind the scenes bilder från min fitness plåtning för 90 Degree by Reflex! Hade så rolig i studion med vackra Whitney och 90 Degree crewet. Snart borde vi bara uppe på hemsidan!

It’s all art

I used to get so impressed when an artist switched profession or showed talent in a different type of art. I thought they were some type of super human being that could just do it all. Well, some probably are haha. But that’s not my point. 

We are all artists, if you’re an artist you usually have an interest for or find inspiration in many different types of art. I also believe that art comes easier to someone who has surrendered their life to art. I was writing before I started dancing, I’m a pretty badass writer. But it wasn’t until I got older I realized that’s where my artistry started. For me, writing was something I had to do. It was vital. Only a few years ago I realized I can act. (I also believe everyone can act because it’s about being truthful). 

Artists are good at anything artistic. What you focus on will grow and you will excel. Follow the path of inspiration and you will find new strangely familiar homes. It’s all art.

Jag brukade bli sjukt imponerad när en artist inom en genre bytte yrke eller visade talang inom en annan typ av konst. Jag trodde de var super humans som kunde hoppa från en grej till en annan och vara bra på det. Vissa är nog det haha. Men det är inte min poäng. 

Vi är alla artister, om du är artistisk så hittar du nog inspiration i många olika typer av konst. Jag tror också att olika konst former kommer lättare till folk som har låtit konst ta över i livet. Jag skrev innan jag dansade, jag är bra på att skriva. Men det var inte förrän jag var äldre som jag insåg att det var där min resa som artist startade. Jag behövde skriva, det var extremt viktigt i mitt liv. Det var min terapi. Bara för några år sen insåg jag att jag var en bra skådespelare. (Jag tror dock att alla kan bli bra skådespelare, det handlar om att vara ärlig och våga visa vem du är.)

Artister är bra på allt artistisk. Vad du fokuserar på kommer växa och du kommer bli bättre. Följ vägen som inspirerar dig och du kommer hitta nya intressen som känns hemma på ett annorlunda sätt. Allt är konst. 

Work hard, trust, let go

This year I decided to completely surrender to art. And amazing things started to happen in my life. I got on this journey late last year and everywhere in my life things were falling apart. What I didn’t know was that that these pieces were falling apart so they could fall together to something better. And 2016 is better. I started getting auditions and I kept getting auditions but no callbacks. I started getting callbacks but no job bookings. This is when I knew I was close and I surrendered more to My art.

And now I have booked my first supporting role in a short film. I feel blessed but also aware that I created this. Whatever you want is available to you, whatever you desire you already have inside you. Don’t forget that. 

Detta året bestämde jag mig för att ge upp kampen jag ibland har med konst för att helt släppa taget och låta konsten styra mig. Och fantastiska saker började hända runtom mig. Jag startade en resa inombords sent förra året som jag valde att lyssna på och fortsätta med. Den här resan skapade mycket sorg och tårar men lämnade mig starkare. 2016 är redan bättre än 2015. Jg började boka additions och fortsatte boka additions men inga callbacks. Sen började jag få callbacks men inga bokningar. Då visste jag att jag var nära och gav upp kontrollen om min konst helt. 

Och nu har jag bokat min första stödjande roll i en film. Jag är så tacksam men jag är också medveten om att jag attraherade detta till mitt liv. Vad du än vill ha så finns det att få, allt du behöver finns inom dig. Glöm aldrig det. 

  

Let your actions today create your tomorrow

It’s important to always work towards a goal, no matter how small or big it is. Try to do everything with a goal in mind, build the foundation for your future now. I’m going to go through a few events from this week to give examples.

On Monday I had an interview for a five day job as a model but mostly within the field of sales. I can also announce now that I booked it! What is my purpose for this? To make money would be the most simple answer. I need to make money not only to survive but I want to invest my money and see it grow. Also, this job will give me experience in sales that I can put on my resume. Knowledge is VERY powerful, every successful person has a very strong knowledge and skill in at least one field. Never underestimate the power or learning.

On Tuesday I had my acting class. This answer is simple too, I was working on my craft to get better. Never stop practicing your skill and talent!

Wednesday I had a digital photo shoot with my good friend and amazing photographer Michael William Paul. I need these digitals to submit to model agencies as they are usually requested.

On Thursday I had a model casting. It’s my job to attend all castings and auditions I get sent to to be able to book the jobs. I also had an acting audition.

Friday I had work at a special event where I was modeling and hosting with other girls. The last pictures are from the beautiful rooftop we were at! Again, make that money!

In between these activities I have also worked out and I’ve been eating clean as I usually do. Without good health none of these things would be happening. Sleep, good food and exercise is the cheapest health insurance you can have and it is also my job to look my best and stay in shape as a model.

Then there’s mental health. Meditation has become a huge part of my life and it has helped with worry stress and improved my way of thinking. Stress and worry is very toxic and will NEVER be beneficial to you so try to let it go as much as possible. In this category I also put writing because that’s something I’ve been doing since I was very young to express myself. Surrounding yourself with people that inspire, uplift and support you is also extremely important. Get rid of people who suck the energy out of you or don’t support you. You don’t need them in your life and they will slow you down.

Hard work, dedication, a positive attitude, not giving up and a healthy body and mind is the recipe for success.

Keep going!

Below are random pictures from my week!

Det är viktigt att alltid jobba mot ett mål, hur stort eller litet målet är. Försök att göra allting mål-orienterat, börja bygga din framtid i nuet. Jag ska gå igenom några händelser i veckan för att ge exempel.

I måndags var jag på en intervju för ett fem dagars jobb som modell men mest försäljare. Jag kan nu meddela att jag bokade jobbet! Och varför gick jag på denna intervjun. Ett enkelt svar är att säga för att tjäna pengar. Alla behöver tjäna pengar för att överleva men jag vill också tjäna pengar för att investera och sen se mina pengar växa. Genom att boka ett jobb inom sales får jag också erfarenhet inom det området. Med den kunskapen kan jag sätta det jobbet på mitt CV och boka fler jobb. Erfarenhet och kunskap är EXTREMT viktigt och ju mer du är bra på desto fler jobb kan du boka. Underskatta aldrig kunskap och ny lärdom. Alla framgångsrika människor är mycket kunniga och talangfulla i ett eller flera områden, det är det som gör dem framgångsrika.

I tisdags hade jag som vanligt teater lektion. Väldigt lätt svar här. Jag tar klasser för att bli bättre och hålla min talang och mitt jobb vid liv. Sluta aldrig att bli bättre!

I onsdags hade jag en photoshoot med min vän Michael som också är den bästa fotografen jag jobbat med. Jag behöver dem här bilderna för att signa med en ny modellagentur och nu förtiden vill agenturer bara ha naturliga digitals.

I torsdags gick jag på en modell casting och en film audition. Det är mitt jobb att alltid gå på auditions för att kunna boka jobb.

I fredags jobbade jag ett event som värdinna och host med andra tjejer. Ännu en gång för att tjäna pengar. Detta jobbet var svinkul och jag har många nya kontakter därifrån.

Emellan aktiviteterna jag har utövat har jag också tränat och ätit nyttigt som jag oftast gör. Träning, rätt mat och sömn är de viktigaste beståndsdelarna för att kunna göra ditt jobb så bra som möjligt. Det är också mitt jobb som modell att hålla mig i form.

Sist men absolut inte minst är mental hälsa. Meditation har blivit en stor del av mitt liv och har hjälpt med stress och oro. Stress och oro är väldigt farligt och kommer ALDRIG hjälpa mot någonting, det gör alltid allting värre. Så försök utrota stress och oro från ditt liv så mycket som möjligt. I denna kategorin säga att skriva hjälper. Jag har skrivit sen jag var väldigt ung och det är ett bra sätt för mig att uttrycka mig själv och få ur mig negativa tankar. Att umgås med människor som stöttar, inspirerar och tror på dig är också väldigt viktigt. Du måste vara stark nog att veta vem som gör detta för dig och vem som tar all din energi och sen undvika de personerna. Negativa människor får inte plats i ditt liv.

Att jobba hårt, tro på dig själv, inte ge upp, vara positiv kombinerat med mental och fysisk hälsa är receptet till framgång. Fortsätt jobba hårt!

Nedanför finns bilder från min vecka

IMG_7253  IMG_7268 IMG_7269 IMG_7273 IMG_7274

IMG_7290 IMG_7292 IMG_7293 IMG_7305

Way up…I feel blessed!/ Vince Camuto booking

Today I was busy from the moment I woke up. I ran in last minute to a casting that I really wanted to book. Then straight to a new model agency that I signed with! I will be non exclusive with this agency which means I can sign with and work with more agencies at the same time. 40 minutes after my casting I got an email from my agent saying that I booked the job! I will be modeling for Vince Camuto for four days straight in August, couldn’t be happier!

Now I’m home really quick to wash make up off and change then I’m going to shoot some digitals with Thalia. And after that a promo gig and then drinks to celebrate!

Vaknade stressad idag. Sprang till min casting som jag verkligen ville boka sista minuten imorse. Sen direkt efter ett möte med en modell agentur som jag signade med! Jag ska jobba non exclusive med dem vilket betyder att jag kan signa och jobba med andra agenturer samtidigt om jag vill. 40 min efter min casting fick jag ett email som sa att jag bokade modell jobbet! I fyra dagar i augusti ska jag modella för Vince Camuto. Jag är så jäkla glad!

Nu är jag hemma snabbt för att tvätta av smink sen ska jag plåta digitals med Thalia. Ikväll har jag ett promo gig sen vill jag fira med drinkar!

IMG_6703

Palm Breeze Promo

Vissa av mina jobb går ut på att modells och promota en produkt och häromdagen var det Palm Breeze. Det var en jättestor utförsäljning av kläder och skor från hemsidan Guilt och där stod vid mitt i lokalen och pratade med folk om produkten, lekte med badbollarna osv haha. Älskar alla mina jobb!

Some of my jobs are to promote a product and the other night I worked for Palm Breeze. The website Guilt had a huge warehouse sale and in the middle of that I had a booth were me and another model were talking to customers about the drinks, playing with the decoration etc haha. I love all my jobs!

IMG_5659 IMG_5658 IMG_5648 IMG_5657 IMG_5656 IMG_5655